English-Polish Dictionary of Numerical Cognition

Here is my attempt to organize Polish terminology for Numerical Cognition and for Conceptual Spaces.

Oto próba uporządkowania polskiej terminologii związanej z kognitywnymi systemami interpretacji liczb oraz z modelowaniem w przestrzeniach pojęciowych. Uprzejmie proszę o komentarze.

 • Conceptual Spaces – Przestrzenie pojęciowe

 • Quality dimensions of Conceptual Spaces – Wymiary jakościowe definiujące przestrzeń pojęciową

 • Numerical Cognition or Number Cognition – Kognitywne systemy przetwarzania informacji ilościowej

 • Core Cognitive Systems – Rdzenne systemy kognitywne

 • Core Cognition Paradigm – Paradygmat rdzennych systemów kognitywnych

 • Approximate Number System (ANS) – System Liczb Przybliżonych

 • The Parallel Individuation System (PIS) – System Równoległego Indywidualizowania

 • The Linguistic Number System (LNS) – Językowy System Liczbowy

 • Cardinality Principle – Zasada kardynalności

 • Counting List – Ciąg liczebników

 • Bootstrapping – Zasada pozwalająca na formowanie nowych pojęć na podstawie pojęć wcześniej istniejących, ale nie koniecznie ze sobą powiązanych

 • Analogue Magnitude Representations (AMRs) – Analogowe reprezentacje wielkości

 • Number Sense – Zmysł liczbowy

 • Subitizing – Subitacja

 • Object tracking system – System śledzenia przedmiotów

 • Two-knowers and CP-knowers – Dzieci rozumiejące dwójkę oraz dzieci rozumiejące zasadę kardynalności

Autorzy piszący po polsku

Mateusz Hohoł

Aleksander Gemel

Wojciech Krysztofiak